Sign In

Privacybeleid

 

Privacyverklaring / Cookieverklaring

Work2GetThere

Versie 1.1 5/5/2020

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn privé en van u. Work2GetThere neemt uw privacy serieus en voldoet daarom aan de vereisten zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens wij van u verwerken en welke cookies er op de website worden gebruikt.

Welke gegevens worden verwerkt

  • Gegevens over de activiteiten op onze website (bijvoorbeeld bezochte pagina’s)
  • Uw ip- adres
  • Internetbrowser en het type apparaat

Dit doen wij door het gebruik van analytische cookies via Google Analytics, welke uw surfgedrag op de website analyseert. Ook maken wij gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert en dat uw voorkeursinstelling worden onthouden.
Wilt u deze cookies niet? Dan kunt u dit zelf doen door dit in uw internetbrowser uit te zetten, zodat er geen cookies worden opgeslagen.

Uw gegevens door het bezoeken van onze website worden niet aan derden verstrekt in welke vorm dan ook.

Bemiddeling

Met het mailen of uploaden van uw CV bij Work2GetThere, gaat u akkoord dat Work2GetThere uw cv, met onder meer naam, woonplaats, geboortedatum, bezit rijbewijs, vervoer, opleidingen en werkervaringen verwerkt en (selectief) ter inzage verstrekt aan derden zoals klanten en concullega’s. Indien deze gegevens verstrekt worden aan derden, bijvoorbeeld bij een potentiële match, dan zal dit uiteraard vóóraf met u worden besproken ter akkoord.

Wij bewaren uw gegevens voor maximaal een periode van 1 (één) jaar. Hierna wordt er opnieuw om uw toestemming gevraagd als dit verlengd moet worden. Geeft u deze niet, dan worden uw gegevens verwijderd uit al onze systemen.

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht tot inzage van uw persoonlijke gegevens en bewaarde communicatie. Indien u dit wenst kunt u ons een mail zenden met het betreffende verzoek. Wij zullen uw verzoek dan binnen (maximaal) 2 (twee) weken behandelen.

Bij een daadwerkelijke start op basis van een uitzendcontract bij één van onze werkgevers zal worden gevraagd om BSN, paspoort en ander persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verloning via Paytra/Flexhub (onze backoffice). Zij zal dan uw gegevens bewaren voor maximaal een periode van 5 jaar na laatste verloning (wettelijke grondslag).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We proberen altijd passende maatregelen en oplossingen te kiezen die uw gegevens veilig maken én houden. Ook slaan we alleen gegevens op die op dàt moment relevant zijn; gegevens die (nog) niet nodig zijn worden simpelweg verwijderd of niet opgeslagen. Ook met onze leveranciers die potentieel uw gegevens verwerken komen we een verwerkingsovereenkomst overeen, waarin we de eisen zoals gesteld in de AVG  rondom deze gegevens borgen. Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake kan zijn van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen.